Miljöpolicy

Galaxi Reklam bedriver ett systematiskt miljöarbete som utgår från vår miljöpolicy och våra miljömål. Vår vision är att vara delaktiga i att skapa en hållbar framtid, vilket innebär att vi måste leva på ett sätt idag, som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi.
Genom att vi är miljöcertifierade har vi ett miljöledningssystem där vi organiserar vårt miljöarbete för att ständigt göra förbättringar. För att göra förbättringar och nå mot högre mål värderar och prioriterar vi olika miljöaspekter, detta så att vi riktar insatserna på rätt saker.
Vi ska ha ett miljöinriktat inköpsbeteende av varor och tjänster för att främja ett hållbart samhälle, och vi följer lagar och tillämpliga krav.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt interna miljöarbete och på ledningsmöten informera personal om miljöpolicy och miljömål och att de ska arbeta enligt miljöledningssystemet.