Galaxi Reklams kvalitetspolicy

För att vinna våra kunders förtroende måste vi leva upp till deras kvalitetskrav. Ett stort kvalitetsengagemang i hela organisationen är en förutsättning för konkurrenskraft på lång sikt. Vi arbetar enligt vårt motto "Kunden främst".

Galaxi Reklams kvalitetsmetoder förfinas kontinuerligt av vår engagerade personal, som arbetar enligt vår kvalitetspolicy "Kunden främst". Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015, vilket innebär ökad trygghet för dig som kund.


Galaxi Reklams miljöpolicy

Vi strävar alltid efter att kunna erbjuda våra kunder profilprodukter och -tjänster som produceras eller utförs med minsta möjliga negativa påverkan på vår miljö. När det gäller den inre miljön har vi en verksamhet som inte innebär några större arbetsmiljörisker. Vi klarar de föreskrifter och normer som gäller med god marginal.
Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

Sparar på resurserna för kommande generationer


När det gäller den yttre miljön ska vår verksamhet styras av insikten att vi måste hushålla med förgängliga resurser om vår framtida värld ska bli en god och sund plats att leva på för våra kommande generationer.

Intertek
Vi ställer tydliga krav på vårt leverantörsled när det gäller etik och arbetsmiljö genom vår "Code of Conduct". Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.