Galaxi Reklams kvalitetspolicy

För att vinna våra kunders förtroende måste vi leva upp till deras kvalitetskrav. Ett stort kvalitetsengagemang i hela organisationen är en förutsättning för konkurrenskraft på lång sikt. Vi arbetar enligt vårt motto ?Kunden främst?.

Korta fakta

Intertek
Galaxi Reklams kvalitetsmetoder förfinas kontinuerligt av vår engagerade personal, som arbetar enligt vår kvalitetspolicy "Kunden främst". Vi är, som ett av de första företagen i branschen, kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2008, vilket innebär ökad trygghet för dig som kund.