CSR

CSR handlar om att företag aktivt och systematiskt arbetar med frågor såsom miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och anti-korruption och därigenom tar ansvar för verksamhetens påverkan på samhälle och miljö.

Galaxi Reklam har utarbetat riktlinjer i en så kallad uppförandekod, Code of Conduct, för att försäkra oss om att våra produkter är tillverkade under goda arbetsförhållanden. Vi ställer krav på att våra leverantörer följer all lokal lagstiftning och uppträder på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

Läs hela Galaxis Code of Conduct här